Logoplassering

Hvis dere ønsker at vi skal komme med et forslag på skisse, eller dere sender inn egne tegninger må dere fylle inn i mal hvor logoer skal plasseres. Skriv inn logonavn, og vi må ha original logo i riktig format som vedlegg. Se FAQ.

Du går frem på følgende måte.
Skriv inn sponsor sitt navn i felt ”sponsor name”.
Klikk på produktet der du ønsker plassering.
Skriv på produktet aktuelt nummer som i tilsvarende rubrikk.

Ved flere sponsorer, gjenta samme prosess.

Last ned skjema under og lagre på din datamaskin:

Topp (trøye) malBunn (bukse) mal

Fyll ut og send inn på epost med vedlegg: post@sportsxtra.no
eller print ut og send telefaks: 55 10 03 57

Gå til design